78 linux jobs in Vietnam

06 System Engineer (Linux, Cloud)

Ha Noi
  • Chuyên gia đầu ngành
  • Cơ hội phát triển nhanh
  • Môi trường năng động sáng tạo

Sr/DevOps Engineer (Google Cloud, Linux)

Ho Chi Minh
  • Work in Ho Chi Minh City
  • 14 days annual leave
  • Yearly performance bonus

System Admin (Linux, Database)

Ha Noi
  • Thời gian làm việc thoải mái
  • Nhiều cơ hội phát triển
  • Xét tăng lương 6 tháng / lần