73 linux jobs in Vietnam for you

Senior Linux System Admin

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

Machine Learning Engineer(Python/ Linux)

Ho Chi Minh

C++ Developer (Windows, Linux, Qt)

Ho Chi Minh
 • Global security company
 • Attractive salary & benefits
 • 100% SI & Extra Health care

System Engineer (Linux/MySQL) ~$1500

Ha Noi

Jr DevOps Engineer (Linux, Networking)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MySQL, Linux)

Ho Chi Minh

Senior DevOps Engineer (Linux, Python)

Ho Chi Minh

Data Center Site Operations (Linux)

Ha Noi

SysOps Engineer (Linux)

Ho Chi Minh

BackEnd Developer (Python, Linux)

Ho Chi Minh
Get new Linux jobs by email

IT Staff/IT Support (Networking, Linux)

Ho Chi Minh

CVCC/CV Vận hành Máy chủ (Linux)

Ha Noi

System Admin (DevOps/ Linux)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C# ,Linux)~1700$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

3 Java Dev (Linux/MySQL) Up to $1200

Ha Noi
 • Công ty Game Top 5 ASEAN
 • Thưởng là chính, lương là phụ
 • Đội ngũ trẻ, cực vui

Python Developer (Python, Linux, SQL)

Ho Chi Minh

System Engineer (Linux, Oracle)

Ho Chi Minh

ROR Dev (Linux, OOP, Ruby on Rails)

Ha Noi

Software Developer ( Linux, Networking)

Ho Chi Minh

System Engineer (Linux & Networking)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia