8 games jobs in Ha Noi for you

【1500$】 Mobile Games Unity (C#) Urgent

Ha Noi

Backend Game Dev (MySQL, Java) ~$1500

Ha Noi
  • Thưởng tết 3-5 tháng lương
  • Thưởng dự án cao
  • Du lịch, teambuilding thả ga

Game Developer (Unity)- Up to 1000$

Ha Noi

Game Server Engineer (C#/Java, AWS)

Ha Noi

2D Game Artist

Ha Noi

Game Designer (up to 1500$)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Game Unity Developer

Ha Noi

Game Developers

Ha Noi