8 games jobs in Ha Noi for you

03 Games Developers ( C++, Java)

Ha Noi

03 Java Dev Games Server (Up to $1500)

Ha Noi

Games Dev (HTML5/JavaScript/Cocos/Unity)

Ha Noi

03 Unity Games Developers

Ha Noi
Get new Games jobs by email

NodeJS Dev (PHP, Games) - Up to $2000

Ha Noi
  • Tham gia công ty Game hàng đầu
  • Lương thưởng hấp dẫn ($2000)
  • Môi trường năng động, sáng tạo

3 Games Unity Developer - Up to 1500$

Ha Noi
  • Môi trường năng động
  • Sản phẩm chất lượng
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

Junior Unity Developer (C#)

Ha Noi
  • Thu nhập Up to $600
  • Review tăng lương 3 tháng/lần
  • Coaching trực tiếp từ CEO

2 Game Designer - Up to $1200

Ha Noi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.