22 games jobs in Ha Noi for you

05 Unity Games Developer (C#) - Up $1500

Ha Noi

06 Games Developers (Unity 3D, HTML5)

Ha Noi
 • Game online đẳng cấp thế giới
 • Thưởng dự án xứng đáng
 • Môi trường chuyên nghiệp

HTML5 Games Developer

Ha Noi

04 Games Developers (Up to $880)

Ha Noi

Games Unity Developer - Up to $2000

Ha Noi

03 Games Tester (iOS, Android)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Server Developer [Java]

Ha Noi
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

05 Unity Developer - Up to $1500

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Văn phòng đẹp, đồng nghiệp tốt

Game Designer (~Up to 1500$)

Ha Noi

05 Mobile Game Tester

Ha Noi
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Du lịch nước ngoài 1 lần/năm
Get new Games jobs by email

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

03 Mobile Game Artist

Ha Noi

Mobile Games Developer (C#; Unity)

Ha Noi

Mobile Game Designer (UI/UX; Gameplay)

Ha Noi

2D Graphic Designer

Ha Noi

03 Junior/Senior Game 3D Artist

Ha Noi

Unity Game Developer (C#) - Up to $2,000

Ha Noi

Vận Hành Game (Analyst/ Product manager)

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

02 Graphic Designers (UI-UX) - Up to 20M

Ha Noi

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam