23 games jobs in Vietnam for you

NodeJS Games Server

Ho Chi Minh

Games Developer (Unity, C#)

Ho Chi Minh

Games Developer (Java, C++, PHP)

Ha Noi

10 Senior Games Developer (Unity/C#)

Ho Chi Minh

Unity Games Developer (Mobile Apps)

Ha Noi

03 Games Unity Developer - Up to 1000$

Ha Noi
 • Lương deal cạnh tranh
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

03 Games Unity Developers

Ha Noi

Unity Developer (C#, Games)- Up to 1000$

Ho Chi Minh

Games Unity Developer

Ho Chi Minh

Unity 3D game developer (Mobile games)

Ho Chi Minh
 • Review lương 2 lần 1 năm
 • Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt
 • Company trip 1 lần 1 năm
Get new Games jobs by email

05 Unity Developers (Games, C#)

Ha Noi

03 Graphic Designer (Up to $1000)

Ha Noi
 • Lương deal cạnh tranh
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

3 Unity Game Developers (500$ - 1000$)

Ha Noi

02 HTML5 Game Developers

Ho Chi Minh

2D Game Animator (Spine, Unity)

Ho Chi Minh

3 Unity Game Developer (C#/Android/IOS)

Ho Chi Minh

Senior Mobile Games Dev (C#, C++)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Bonus, International Working
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi

Unity Game Developer (Android, iOS)

Ho Chi Minh

(Junior/Lead) Mobile Game Tester

Ha Noi
 • Lương deal cạnh tranh
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.