34 games jobs in Vietnam for you

3 Unity Games Developers (C#, C++)

Ha Noi

Senior Games Developer (Unity)

Ho Chi Minh

05 Unity Developer (C#/Games)-Upto $1500

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Onsite Nhật không cần tiếng

Games Artist (Mobile Apps, UI-UX)

Ha Noi
 • Môi trường cực kỳ thoải mái
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Chế độ đầy đủ

Senior Mobile Games Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

Unity Dev (Games, C#) (1500$ ~1600$)

Ha Noi

03 Games Mobile Apps Developers (Unity)

Ha Noi

Unity Games Developer (Engine Unity, C#)

Ho Chi Minh

Games Unity Developer (Mobile Apps)

Ho Chi Minh
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Senior Games Designer (UI UX)

Ho Chi Minh
Get new Games jobs by email

03 Unity Developers (Games, Mobile Apps)

Ha Noi

Unity Games Developer (up to $1,200)

Ho Chi Minh

HTML5/Flash Action/Haxe Games Developers

Ho Chi Minh

Java Games Developer (OOP) - up to $2000

Ho Chi Minh
 • 13th salary, bonus performance
 • Bao Viet Healthy insurance
 • Team building, company trip

Games Designer

Ha Noi

Games Unity 3D Developer (C#)

Ha Noi

02 Unity Developer (Games)

Ha Noi

Mobile Game Engineer (Cocos) up to $1500

Ho Chi Minh

Game Designer

Ha Noi

05 Unity Game Developers (đi làm ngay)

Ha Noi

Company Spotlight

GrapeCity Headline Photo
GrapeCity Ha Noi

Japanese international enterprise software developer specializing in Microsoft technologies