32 games jobs in Vietnam for you

Mobile Games Developer (Cocos2Dx, Unity)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

UI UX Games Designer (2D, Mobile Apps)

Ho Chi Minh

NodeJS/PHP Senior-Lead Backend (Games)

Ho Chi Minh

Games Artist (UI-UX, 2D, Mobile Apps)

Ho Chi Minh

Games Developer (Unity, C#)

Ho Chi Minh

Project Manager (Games)

Ho Chi Minh

05 Games Developers (Unity 3D, HTML5)

Ha Noi
 • Game online đẳng cấp thế giới
 • Thưởng dự án xứng đáng
 • Môi trường chuyên nghiệp

Unity Games Developers (Senior to Lead)

Ho Chi Minh
Da Nang

Java Developers (SmartFox, Games)

Ho Chi Minh

Lead/Senior Java Backend (Games Server)

Ho Chi Minh
Get new Games jobs by email

Interactive Games Developer (C#/Unity)

Ho Chi Minh

Senior Games/Unity Developer

Ho Chi Minh

Senior Games QA (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh

Unity Games Developer (up to $1,200)

Ho Chi Minh

Games Mobile Tools Producer (C#, java)

Ha Noi

Cocos 2D - Game Mobile ($700 - $1200)

Da Nang

Junior Mobile Game Programmer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Become official employee
 • Great team, attractive salary

Game Designer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

[HN] Unity Junior Dev - ĐI LÀM NGAY

Ha Noi

Tuyển gấp Game desginer - Up to 1500$

Ha Noi
 • Lương, thưởng cao
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.