27 games jobs in Vietnam for you

Senior Games Server Developer

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & Extra Screen
 • Extremely Experienced Mentor
 • Company Trip 4-5*, Gym, Yoga..

Mobile Games Developer (Cocos2dx, Unity)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Bonus&Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

2 Cocos‌ ‌Creator‌ ‌Devs (Unity Games)

Ho Chi Minh
 • Working with professional team
 • Attractive salary and benefits
 • Huge project bonus

Puzzle Games Artist (UI-UX, Designer)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & Extra Screen
 • Extremely Experienced Mentor
 • Company Trip 4-5*, Gym, Yoga..

3 Games Unity Developer - Up to 1000$

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Sản phẩm chất lượng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

[Up to 1500$] Mobile Games Unity (C#)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

Games Designer (UI-UX)

Ha Noi

Mobile Games Developer (Unity 3D)

Ho Chi Minh

03 Games Unity Developer ($500 - $1500)

Ha Noi

Unity Games Dev (C#, JAVA)

Ha Noi

Junior Tester (Game Tester)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Netty/MongoDB) ~1200$

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Sản phẩm chất lượng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Mobile Games Developer

Ho Chi Minh

Unity Developer (C#)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#) - Up to $1,500

Ha Noi

Java Developer (Game Server)

Ho Chi Minh

Game Unity Developer

Ho Chi Minh

05 Unity Game Developer (C#) up to $1200

Ha Noi

Game Designer

Ho Chi Minh

Unity Game Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.