28 games jobs in Vietnam

Senior Games Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Premium health insurance
  • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

02 Game Designer

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
  • Môi trường trẻ - sáng tạo