10 erp jobs in Ho Chi Minh for you

Automation QA (Webapps, SAP, ERP)

Ho Chi Minh

Jr. Application Consultant (EAM/ERP/SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Attractive bonus package
  • Challenging industry projects
  • Exposure to big corporations

Technical Consultant (ERP/SQL/AngularJS)

Ho Chi Minh

03 Lập Trình Viên .NET (C#, ERP)

Ho Chi Minh

Python Odoo ERP developer (Remote Team)

Ha Noi
Ho Chi Minh
Get new ERP jobs by email

Chuyên Viên Phần Mềm Ứng Dụng (ERP)

Ho Chi Minh

Python Developer (Odoo, ERP, PostgreSql)

Ho Chi Minh

Nhân viên triển khai (.NET, ERP, CRM..)

Ho Chi Minh

Python Developer (Odoo)

Ho Chi Minh
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Tiếp cận nhiều dự án lớn
  • Học hỏi công nghệ mới hiện đại

Data Engineer (Python)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia