13 erp jobs in Ho Chi Minh for you

ERP Business Analyst cum Tester

Ho Chi Minh - District 11
  • Cơ hội training tại Hoa Kỳ
  • Du lịch, tiệc công ty hằng năm
  • Lương và thưởng hấp dẫn

(Junior/Senior) Business Analyst - ERP

Ho Chi Minh - District 1

Jr/Sr QC Engineer (QA QC, Tester, ERP)

Ho Chi Minh - District 1

SAP User Support (ERP)

Ho Chi Minh - District 1

Business Analyst → ERP System Odoo

Ho Chi Minh - District 4

Tư vấn triển khai ERP (Kế toán)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Senior Odoo Engineer (Python, ERP)

Ho Chi Minh - District 4

SAP Consultant(Junior/Senior FICO, ABAP)

Ho Chi Minh - District 1, District 10
  • Yearly performance bonus
  • Provide laptop, Screen
  • Good working environment
ERP SAP
6 days ago

ERP/Odoo Functional Consultant (QA / QC)

Ho Chi Minh - District 10
Tester QA QC
17 days ago

6 Junior Consultant (ERP, EAM, EDMS)

Ho Chi Minh - District 7
Ha Noi - Ha Dong

Sr FullStack Engineers -Hot Signin Bonus

Ho Chi Minh - Tan Binh

Product Owner

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Back-end Developer ( Python / Odoo )

Ho Chi Minh - District 3

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.