12 erp jobs in Vietnam for you

Jr. Application Consultant (EAM/ERP/SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Attractive bonus package
  • Challenging industry projects
  • Exposure to big corporations

Automation QA (Webapps, SAP, ERP)

Ho Chi Minh

Technical Consultant (ERP/SQL/AngularJS)

Ho Chi Minh

03 Lập Trình Viên .NET (C#, ERP)

Ho Chi Minh

Chuyên Viên Phần Mềm Ứng Dụng (ERP)

Ho Chi Minh

Python Developer (Odoo, ERP, PostgreSql)

Ho Chi Minh
Get new ERP jobs by email

Nhân viên triển khai (.NET, ERP, CRM..)

Ho Chi Minh

Python Odoo ERP developer (Remote Team)

Ha Noi
Ho Chi Minh

ERP Specialist ( SQL)

Others

CVCC hthống tài chính (Business Analyst)

Ha Noi

Python Developer (Odoo)

Ho Chi Minh
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Tiếp cận nhiều dự án lớn
  • Học hỏi công nghệ mới hiện đại

Data Engineer (Python)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.