13 designer jobs in Ha Noi for you

UI-UX Designer (Mobile Apps)

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

03 Graphic Designer (Up to $1000)

Ha Noi
  • Lương deal cạnh tranh
  • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

UI-UX Designer (Mobile Apps)

Ha Noi

Web Designer (HTML5, CSS)

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

Web Designer (HTML5, CSS, Designer)

Ha Noi

03 Graphic Designer (JavaScript, UI-UX)

Ha Noi
Get new Designer jobs by email

UI/UX Designer

Ha Noi

Graphic Designer

Ha Noi

05 UI/UX Designer - Up to 1500

Ha Noi

2D Graphic Designer

Ha Noi
Ho Chi Minh

UX-UI Designer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Lead UI-UX Designer (~ $2k+bonus+equity)

Ha Noi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.