46 designer jobs in Vietnam

Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3d
 • Competitive compensation
 • Health perks
 • Employee stock ownership
Ho Chi Minh
 • Competitive compensation
 • Health perks
 • Employee stock ownership
Hot
Ho Chi Minh
4d
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
6d
Hot
Ho Chi Minh
13d
 • Flexible working time
 • 100% salary on probationary
 • Premium health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working time
 • 100% salary on probationary
 • Premium health care check
Ho Chi Minh
8d