67 database jobs in Ho Chi Minh for you

Database Developer (SQL) Up to $2,000

Ho Chi Minh

Database Developer (MySQL, MongoDB)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary up to $2000
 • International company
 • High promotion opportunity

Tester (Database, SQL)

Ho Chi Minh

Back-end (JavaScript, Agile, Database)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội thăng tiến
 • Hưởng thù lao hấp dẫn
 • Chính sách đãi ngộ tốt.

Java Developer (J2EE, Database)

Ho Chi Minh
 • Thu nhập 15-17 tháng lương
 • Ăn trưa, đồ ăn nhẹ miễn phí
 • Môi trường làm việc thân thiện

Database Administrator - MS SQL Server

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

Sr. Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Data Engineer (Python, Database)

Ho Chi Minh

Database Administrator (PostgreSQL) $2K+

Ho Chi Minh

Oracle Database Admin (RAC) Up to $2.000

Ho Chi Minh
Get new Database jobs by email

Business Analyst (Database, MySQL)

Ho Chi Minh

Data Analyst (SQL, Database, Qlik Sense)

Ho Chi Minh

02 Database Administrator - Up to 2000$

Ho Chi Minh

Triển Khai Hệ Thống ERP ( Database, SQL)

Ho Chi Minh

Database Engineer (Oracle, English)

Ho Chi Minh

Database Programmer (ERP, SQL)

Ho Chi Minh

Oracle DBA / Database Administrator

Ho Chi Minh

Database Engineer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Java Developer (Database, MySQL)

Ho Chi Minh

Junior Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia