11 cloud jobs in Ha Noi

System & Cloud Administrator (700$-1300$)

Ha Noi
 • Competitive salary
 • 13th + performance salary
 • Young & friendly environment

Sr Cloud Service Engineer- Python

Ha Noi
 • Up to 16 months per year
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family

Java Developer (JavaScript, SQL, Cloud)

Ha Noi
 • Huấn luyện bởi Chuyên gia giỏi
 • Dự án CN trọng điểm, CN mới
 • Bổ nhiệm vịtrí cao sau 24tháng

BigData Engineer (Java, Python, Scala)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo