51 cloud jobs in Vietnam

 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Ho Chi Minh
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Hot
Ho Chi Minh
8h
 • Attractive salary
 • International environment
 • Onsite opportunity
Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • International environment
 • Onsite opportunity
Hot
Ho Chi Minh
1d
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Ha Noi
7d
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
8d
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company
Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company
Ho Chi Minh
10d
 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
Ho Chi Minh
 • Chế độ thưởng theo KPI
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
Ho Chi Minh
20d
 • Extra healthcare insurance
 • Competitive salary
 • 13-month salary
Ho Chi Minh
 • Extra healthcare insurance
 • Competitive salary
 • 13-month salary
Ho Chi Minh
22d
 • German Tech Company in Ho Chi Minh City
 • Great Career Path & Great Salary
 • Benefits: 20 Days annual leave, Home-Office & more
Ho Chi Minh
 • German Tech Company in Ho Chi Minh City
 • Great Career Path & Great Salary
 • Benefits: 20 Days annual leave, Home-Office & more
Ho Chi Minh
27d