63 c++ jobs in Vietnam

05 An Toàn Thông Tin (C++, Python, .NET)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
 • Môi trường chuyên nghiệp

05 Fintech Backend Devs (C/C++/SQL)

Ho Chi Minh
 • The best Fintech solutions
 • Open enviroment
 • Beautiful & active team

Senior/Lead R&D AI/ML (C++ Developer)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary,Bonus
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary,Happy Friday

C++ Software Engineer (Network Domain)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo

Embedded Engineer (C++/C)

Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds

Embedded Engineer (C/C++)

Ho Chi Minh
 • Dự án Fintech lớn & thách thức
 • Chính sách đãi ngộ cực hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến & phát triển

Embedded SW Engineer (C++ Linux) ~ 1500$

Ha Noi
 • Flexible working time, no OT
 • KPI Incentive~15monthly salary
 • Premium Insurance for Family

C Language/C++ Developer (All Level)

Ho Chi Minh
 • Premium Healthcare package
 • Very attractive salary
 • Working overseas opportunity

Senior Machine Learning Engineer (C/C++)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds

Software Engineer (code C/C++ or Java)

Da Nang
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Sign-on Bonus in Oct-Nov 2021
 • Up-to 20M Relocation Package

C/C++ Software Engineer

Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Sign-on Bonus in Oct-Nov 2021
 • Up-to 19 Paid Leaves / Year

2 Embedded Software Developer (C/C++)

Ha Noi
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài