21 business analyst jobs in Ha Noi for you

Business Analyst

Ha Noi

05 Senior Technical Business Analyst

Ha Noi

Business Analyst (Tester, QA/QC)

Ha Noi

Business Analyst Lead (Up to $1500)

Ha Noi

Senior Business Analyst (Agile, SQL)

Ha Noi

Business Analyst (QA/QC, Agile)

Ha Noi

Business Analyst (UX, Agile) $800-$1,300

Ha Noi

IT Business Analyst

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Business Analyst (SQL, MySQL)

Ha Noi

Business Analyst (Agile, Japanese)

Ha Noi

Senior Business Analyst (Mobile App)

Ha Noi

Business Analyst (RPA Project)

Ha Noi
  • Môi trường làm việc quốc tế
  • Chuyên gia quốc tế đào tạo
  • Cơ hội thăng tiến cao

Business Intelligence Analyst (Remote)

Ha Noi

Business Analyst

Ha Noi

Business Intelligence/Data Analyst (SQL)

Ha Noi

CVCC tư vấn & phân tích nghiệp vụ

Ha Noi

Sub- Project Manager (Japanese) $2000

Ha Noi

Product Owner ( Agile Project )

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Môi trường trẻ- năng động
  • Thời gian làm việc linh hoạt

Tuyển Mid/Senior Tester (lương cao)

Ha Noi

Quality Assurance (Manual testing)

Ha Noi
  • 13th month salary
  • Year-end performance bonus
  • Health-care package