34 angular jobs in Ha Noi

Frontend Dev (Angular/ReactJS) ~$2000

Ha Noi
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

NodeJS Developer (JavaScript, Angular)

Ha Noi
 • professional/high skill staff
 • challenging & interest. proj.
 • easy going and friendly env.

Sr. Fullstack (NodeJS, Angular, ReactJS)

Ha Noi
 • Competitive salary package
 • Project celebration party
 • Company trip

50 Frontend Dev (CSS/Javascript/Angular)

Ha Noi
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu

Sr. Frontend Engineer (Angular/ ReactJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Competitive salary & Benefits
 • 16+ days Annual Leave
 • Challenging healthtech domain

Fullstack Dev (.NET, Angular, AngularJS)

Ha Noi
 • Môi trường năng động, sáng tạo
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Review tăng lương hàng năm

Frontend Dev (ReactJS/Angular/HTML5/CSS)

Ha Noi
 • Tham gia công ty Game hàng đầu
 • Lương thưởng hấp dẫn ($1500)
 • Môi trường năng động, sáng tạo