11 angular jobs in Ha Noi for you

Senior Frontend Dev(Angular/Javascript)

Ha Noi

Lập Trình viên React, Angular

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Được đào tạo chuyên nghiệp
  • Chế độ đãi ngộ tốt
  • Khả năng thăng tiến cao

Frontend Dev(JavaScript, Angular, HTML5)

Ha Noi

Frontend Developer (JavaScript/Angular)

Ha Noi
  • Thu nhập cạnh tranh
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Gói bảo hiểm Mercer Marsh

FullStack Dev (PHP/Angular/Laravel)

Ha Noi

Frond–End Engineer (JavaScript/Angular)

Ha Noi

Frontend Dev(ReactJS/Angular/JavaScript)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Web Dev (PHP/Angular/ReactJS)

Ha Noi

Sr Front-end (React/VueJS) Up to $1500

Ha Noi

Frontend Dev (VueJS, Angular) upto1600$

Ha Noi

FrontEnd Software Engineer - JD116

Ha Noi
  • Training/Working in Japan
  • Salary up to 15 mons
  • Professional environment

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.