15 angular jobs in Ha Noi for you

Full Stack Developer(.NET, Angular)

Ha Noi
 • Be member of a genius team
 • Exciting and demanding project
 • Hight financial compensation

Frontend Dev (Angular / Bootstraps3)

Ha Noi

Junior Frontend (Angular/ReactJS/VueJS)

Ha Noi
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài

Sr FrontEnd (Angular, Javascript)~2200$

Ha Noi

Frontend Web Developer (ReactJS,Angular)

Ha Noi

Web Frontend Dev (CSS/Angular) ~ 1800$

Ha Noi

Frontend Dev (VueJS,Angular,JavaScript)

Ha Noi
 • Được cung cấp laptop xịn
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng
 • Làm việc với thương hiệu lớn

Lập Trình viên Angular (Javascript/.Net)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Front-end Developer - Upto $1300

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

02 Senior Frontend Dev (Up to $1800)

Ha Noi
Da Nang
 • Competitive Salary
 • Profressional environment
 • Young and Talent colleague

Full Stack Dev (Python, Angular, VueJs)

Ha Noi

Fullstack Software Engineer-Cloud/NodeJS

Ha Noi

Senior Frontend Dev 2000$ net

Ha Noi
 • Top-notch UI UX products
 • Attractive Salary
 • Open & Productive environment

.NET Dev (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd