23 angular jobs in Ha Noi

Frontend Developer (Angular, HTML5, CSS)

Ha Noi
 • Teambuilding hàng năm
 • Lớp học nâng cao trình độ
 • Tối thiểu 13 tháng lương

2 Angular Frontend Dev (JavaScript, CSS)

Ha Noi
 • professional/high skill staff
 • challenging & interest. proj.
 • easy going and friendly env.

Genius developer(NodeJs, .NET, Angular)

Ha Noi
 • Be member of a genius team
 • Exciting and demanding project
 • Hight financial compensation

50 Frontend (ReactJS/Angular/JavaScript)

Ha Noi
 • Lương cao, thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển
 • Đào tạo chuyên sâu

Fullstack Java Developer(Spring/Angular)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Premium Healthcare Insurance
 • 16 AL & 30 sick leaves
 • Lunch & Mobile Allowances

Frontend Dev (JavaScript, Angular)~1500$

Ha Noi
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Lương - thưởng hấp dẫn
 • Môi trưởng trẻ, năng động

Front End (ReactJS, Angular, JavaScript)

Ha Noi
 • 100% salary in probation time
 • Unlimited fully paid leave
 • Frequent funny activities

Senior Frontend Dev (Angular, ReactJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary
 • 15-20 days off
 • Review performance twice/year

Frontend Mobile/Web React Native ReactJS

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng