27 angular jobs in Vietnam for you

Frontend JavaScript dev(ReactJS/Angular)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

Frontend Dev Angular/React JS All levels

Ho Chi Minh
Da Nang

Frontend Engineer(VueJS/Angular/ReactJS)

Ho Chi Minh

5 Front-End Devs (JavaScript, Angular)

Ho Chi Minh

Front End Developer (Angular, UI/UX)

Ho Chi Minh

.NET Developer (Angular, SQL)

Ha Noi

Lead Developer (C#/.NET/Angular) ~ $2500

Ha Noi

Fullstack Dev (Golang, Angular)

Ho Chi Minh

Lead Developer (Golang, Angular)

Ho Chi Minh

Angular Developer

Ha Noi

Sr Frontend (ReactJS/JavaScript/Angular)

Ho Chi Minh
 • Attractive, competitive salary
 • MacBook Pro Provided
 • English tuition fee support

Angular Developer (JavaScript, HTML5)

Da Nang

Angular Dev (AngularJS, NodeJS)

Ha Noi

Senior Angular Developer

Ho Chi Minh

Web Developer (.NET/C#/Angular or React)

Ho Chi Minh

Fullstack Dev (Java, Spring, Angular)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Văn phòng hiện đại, trẻ trung
 • Đãi ngộ như công ty nước ngoài

Frontend Dev (Angular, CSS, JavaScript)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Có thể làm việc sau Tết
 • Phụ cấp xăng xe + ăn trưa

Software Dev (Angular,HTML,React Native)

Ho Chi Minh

Senior / Lead VueJS Frontend Engineer

Ho Chi Minh
 • High impact product
 • Talented system engineers
 • International colleagues

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!