75 .net jobs in Ha Noi for you

10 .NET Dev (ASP.NET, SQL) -Up to 1500$

Ha Noi

Software Architect (PHP/Java/.NET)

Ha Noi

100 Lập trình (PHP, .Net, Java, Python)

Ha Noi

.NET Technical Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, MVC)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Dev (C#, SQL) ~ 1800$

Ha Noi
  • Up to $1800
  • Môi trường trẻ - thân thiện
  • Đào tạo - phát triển

.Net Developer (C#, VB.Net) upto 1,500$

Ha Noi

02 .NET Developers (C#, CSS)

Ha Noi
Get new .NET jobs by email

03 Developers (.NET, PHP, C#)

Ha Noi
  • Môi trường làm việc ổn định
  • Cơ hội phát huy năng lực cao
  • Được tham gia vào nhiều dự án

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Backend Developer (C#,.NET up to ~$1500)

Ha Noi

.Net Dev ( ASP.Net, MVC...)

Ha Noi
Ho Chi Minh

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

05 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Senior/Expert .Net Engineer (ASP.NET/C#)

Ha Noi
Ha Noi
  • Work with iconic IT projects a
  • Be part of a high-performing,
  • Work with the brightest minds

PARTTIME/Giảng viên (Angular, PHP,.NET)

Ha Noi

C# Developer (.NET, SQL)

Ha Noi

.Net Project Tech Lead (Software Dev)

Ha Noi

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.