53 .net jobs in Ha Noi for you

.NET Developer (C#, WinForm) Up To $1200

Ha Noi

02 Junior/Senior .Net Dev (Up to $1200)

Ha Noi

02 Chuyên viên bảo mật (PHP, C++, .NET)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

05 Lập trình viên .NET/Java ~ $1,400

Ha Noi
 • Du lịch trong & ngoài nước
 • Các loại bảo hiểm riêng biệt
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

BrSE (Japanese, .NET) (Up To 2000$)

Ha Noi

Senior .NET Developers (Up To 1500$)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

10 Kỹ sư phát triển phần mềm (Java/.NET)

Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
 • Nghỉ thứ 7 - chủ nhật
 • Lì xì Tết: 4 triệu VND

5 Backend Dev (Java/ .NET/ Python/ C++)

Ha Noi

03 Senior .NET Dev (JavaScript, HTML5)

Ha Noi
Get new .NET jobs by email

05 Senior .NET Developers (30M-50M VND)

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like

02 Back-end Devs (Java/ .NET, MySQL)

Ha Noi

04 .NET DEV (C#,ASP.Net MVC,SQL)

Ha Noi

Senior .NET Devs (C#) - Up to $2000

Ha Noi

Back End Developer (.NET, C#, PHP)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Developer (.NET, Java, PHP)

Ha Noi

Developer (Java/PHP/.NET)

Ha Noi

Lead Developer (C#/.NET/Angular) ~ $2500

Ha Noi

Backend Technical Lead (C#/.NET) ~ $2500

Ha Noi

Company Spotlight