53 .net jobs in Ha Noi for you

Team Leader (Java/.NET, Oracle)

Ha Noi

Team Leader ( Java, .NET )

Ha Noi

03 .NET Developers (ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Software Solution Architect (.NET)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi

.NET Developer (all level) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng cuối năm 2,5-3,5 tháng
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty
 • Review lương 2 lần/năm

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

CVC Ứng dụng Core-Mis (Java, .NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) ~up to $2K

Ha Noi
 • Attractive salary and benefits
 • Technical training sessions
 • Great career path

05 .NET Developer (C#) ~$1,500

Ha Noi
 • Salary upto $1500
 • Phúc lợi tốt, có flexible time
 • Làm tại Hà Nội

Senior .NET Dev - Signing bonus upto 50M

Ho Chi Minh
Ha Noi

2 .NET Web & Back-end Devs (ASP.NET C#)

Ha Noi

10 .NET Developer( C#, MVC) 550$- $2000

Ha Noi

Team Leader (.NET, Java)

Ha Noi

2 Junior .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

NodeJS Developer (MongoDB, Linux, .NET)

Ha Noi

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam