76 .net jobs in Ha Noi for you

02 Dev (.NET/HTML5/JavaScript)

Ha Noi

Sr/Jr Developer (.NET, Java, SQL)

Ha Noi

05 Mid/Sr .NET Developers (Up to 1,800$)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#) ~ $1500

Ha Noi

.NET Software Engineer - Up to $1500

Ha Noi

05 .NET Developers (Up to $1800)

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Văn hóa học tập mạnh mẽ

[HN] 13 Lập trình viên Java/.NET/Mobile

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET/C#) Up $1700

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

6 Lập trình viên Java/ PHP/ .NET

Ha Noi

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

5 .NET Developer (C#, ASP.NET, MVC, SQL)

Ha Noi
 • Công việc ổn định
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Chế độ khen thưởng hấp dẫn

.NET Web Developer (ASP.NET, JavaScript)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 .NET Developers (JavaScript, MVC)

Ha Noi

02 Senior .NET Core upto $2.500

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to 1500$

Ha Noi

.NET Developer(ASP.NET, C#)- Up to 1000$

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Software Engineer (.Net, MVC/Web API)

Ha Noi

02 Developer (.Net, C#, HTML5)

Ha Noi

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN