77 .net jobs in Ha Noi for you

Future Chief Architect (.NET, Java, PHP)

Ha Noi
 • Thu nhập 750$ ~ 3000$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

5 Java Developers (.NET/PHP)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm Java/.NET (>1 năm)
 • Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí
 • Onsite Nhật ngắn hạn, dài hạn

Solution Architect (.NET, SQL)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp

.NET Developer (C#, VB.NET, SQL)

Ha Noi

10 Java Developers (.NET/PHP)

Ha Noi

05 Jr/Sr .Net Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Team with the best technology
 • Very challenging environment
 • Good salary higher than others

02 Senior .NET Developers (Up to 1500$)

Ha Noi

Tìm kiếm chiến binh .NET,MVC, C#

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior .Net Dev ( Up to 30 mil )

Ha Noi

Senior Backend Dev (C#, SQL .NET) 2000$+

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Signing bonus/full 13th salary
 • Work Cutting Edge technology
 • Global Travel and Training
Get new .NET jobs by email

05 PHP all levels (Java, .NET)

Ha Noi

10 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Mua Bảo Hiểm sức khoẻ hàng năm
 • Có cơ hội du lịch nước ngoài
 • Tiền thưởng lớn

04 .Net Deverlopers (C#, HTML5)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Da Nang

05 Senior .NET Developers (C#)

Ha Noi

3 .Net Developers ( ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

30 Web Developers (PHP/Java/.Net)

Ha Noi

Web Developer (.NET/PHP, MySQL)

Ha Noi

Developers (C#, .NET, Java)

Ha Noi

Software Developer (Java/.NET/PHP)

Ha Noi

Company Spotlight

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer