255 .net jobs in Vietnam for you

10 Experienced .Net/Java Developers

Ha Noi

10 Developers (Java, .NET, PHP)

Ha Noi

[URGENT] 08 Senior .NET Devs (C#, MVC)

Ha Noi

.Net Developer (C#, Xamarin)

Ho Chi Minh

Senior Web Developer (C#, .Net) -Da Nang

Ho Chi Minh

Web Developer (Java/.Net/Sharepoint)

Ha Noi

Senior .NET Developer - Up to $1700

Ho Chi Minh
Ha Noi

C# .NET Staff (<1 year exp) / Leader

Ho Chi Minh

Sr. .NET/WPF/SQL/C# Developers $1K-2K

Ho Chi Minh

03 .NET Developer (.NET, ASP.NET,C#)

Ha Noi
Get new .NET jobs by email

.NET Developers (C#/ASP.NET MVC)

Ha Noi

.NET Developer (C#, VB.NET, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Team Leader (.NET)

Ho Chi Minh

PHP, .NET Developer

Ha Noi
 • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
 • Cơ hội làm việc với người Nhật
 • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

08 Developers (.NET / Java)

Ha Noi
 • Lương net lên tới 1000$
 • Việc ổn định, lâu dài
 • Phúc lợi tốt nhất

.NET Developer (C#, ASP.NET) Upto $1200

Ha Noi
 • Lên đến 1,200 USD
 • Nghỉ 17ngày hưởng nguyên lương
 • Miễn phí ăn trưa tại Công ty

.NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Code school to widen knowledge
 • Professional work environment
 • Best chance to build ur career

.Net Developer - up to 2000$ (HN/HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam