146 .net jobs in Vietnam

.Net Developer (C#/SQL)

Ho Chi Minh
 • International Environment
 • Attractive (Net) salary
 • Onsite Opportunities

01 Senior .NET Developer (30M-50M VND)

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like

Backend Dev (Java,Python,.NET)- Up 1800$

Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

Sr. Fullstack .Net (C#, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh
 • Flexible working hours
 • Permanent / Long Term Career
 • Be part of European company

Sr OutSystem Dev (JavaScript/ PHP/ .NET)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Jr/ Sr .NET Developers(Angular, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Sr .NET Dev (ASP.NET, C#) - Up to $2200

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

Senior .Net Developer

Ho Chi Minh
 • 14 days annual leave per year
 • 13th salary
 • Social Insurance