Company Spotlight
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

60 .net jobs in Vietnam

SUPER HOT
Posted 3 days ago

Chuyên viên lập trình Backend (Java, Spring, .NET)

At office
Ha Noi
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
SUPER HOT
Posted 4 days ago

Principle .NET Developer

At office
Ho Chi Minh
 • Very attractive starting income
 • Insightful mentorship from Experts & C-level
 • Ownership on international projects
SUPER HOT
Posted 6 days ago

.NET Developer (C#, JavaScript)

At office
Ho Chi Minh
 • Cùng nhau thử thách với các kĩ thuật mới
 • Môi trường thân thiện, chế độ nghỉ phép hấp dẫn
 • Chính sách thưởng và du lịch công ty hàng năm
SUPER HOT
Posted 6 days ago

C# Leader Developer (.NET)

Hybrid
Ho Chi Minh
 • Flexible working time (Hybrid)
 • Competitive salary, bonus, expenses and allowances
 • Chance to upgrade current position

Oops! The job you're looking for doesn't exist.