199 .NET jobs in Vietnam for you

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

.NET Developer ($600 - $1200)

Ha Noi

Developer (Java, PHP, .NET)

Ho Chi Minh

02 Fullstack .NET Developers

Ho Chi Minh
 • Onsite on Singapore/KL
 • To be a future awesome leader
 • Learn trending technologies

Java/.Net Developers

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

.NET Leader

Ho Chi Minh

03 Team Leaders (C#, .NET)

Ha Noi

15 Developers (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

Senior Back-end Developer (PHP, .NET)

Ho Chi Minh
Get new .NET jobs by email

(Urgent) 05. ASP.NET, .NET Developers

Ha Noi

05 Lập trình viên .NET

Ha Noi

.NET Developer

Ha Noi
 • Training programs
 • Rewards
 • International workplace

05 Lập Trình Viên .NET (C#/SQL/ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Môi trường thân thiện
 • Luôn dùng công nghệ mới nhất
 • Không OT

10 Developers Java, .Net

IVS
Ho Chi Minh

03 .NET Team Leader - Up to $2000

Ha Noi

20 Software Engineers (Java/.NET)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản
 • Cơ hội tăng lương đột biến
 • Thưởng cao 2 lần / năm

100 Developers (Java, .NET/C# or C/C++)

Ho Chi Minh

Junior/Senior .Net Developer

Ha Noi

.NET Web Developer (ASP.NET,C#)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh