143 .net jobs in Vietnam for you

Mid/Senior Developer (.NET,C#,Winform)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

Software Solution Architect (.NET)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

.NET Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

Fullstack Developer (.Net, Angular, ERP)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, C#, JS, CSS)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh

Technical Architect (.NET, Java, NodeJS)

Da Nang
 • Competitive salary & benefits
 • 13th month salary
 • Performance Bonus

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (all level) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng cuối năm 2,5-3,5 tháng
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty
 • Review lương 2 lần/năm

Java Developer (.NET, PL/SQL)

Ho Chi Minh
 • Thưởng định kì, lễ, Tết
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Du lịch nghỉ mát

Jr/Sr .Net Developer(Xamarin,Mobile App)

Ho Chi Minh

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

Team Leader (Java/.NET, Oracle)

Ha Noi

Team Leader ( Java, .NET )

Ha Noi

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

CVC Ứng dụng Core-Mis (Java, .NET)

Ha Noi

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.