220 .net jobs in Vietnam for you

Web Developer (.NET/ C++, SQL)

Ho Chi Minh

Full stack Dev (JavaScript, Java/.NET)

Ho Chi Minh

Software Devs (.Net / Java) ~$1000

Ho Chi Minh

Web developer (PHP, NodeJS, .NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET)-Up to $1000

Ha Noi

5 Sen .NET Developer (C#) up to $2.500

Ho Chi Minh

15 Kỹ sư CNTT (Java, .NET, C/C++)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Lương Up to $3000
 • Du lịch hàng năm
 • Thưởng lễ/quý/năm+tăng lươg

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Back-end Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

.Net Dev (C#, SQL) At least 6mths exp

Ha Noi
Get new .NET jobs by email

.NET Dev,All Level (Australian based)

Ho Chi Minh
 • Oversea company trip
 • 30 paid leave days per year
 • 13th and 14th month bonus

Senior .Net MVC Developers

Ho Chi Minh

Senior Backend .NET Dev (C#, JavaScript)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Young professional environment
 • Review salary twice a year
 • Working hours: 5 days/week

Senior FullStack .NET Developer

Ho Chi Minh

.NET Dev (C#, VB.NET, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Senior Back-end .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • A great compensation package
 • Competitive Medical Coverage
 • A creative, confident team

Senior .NET Dev (MVC, ASP.NET) ~ 1500$

Ho Chi Minh
 • Chance to work in US/AUS/Sing
 • English and Japanese classes
 • Inner training new technology

Senior .NET Developer (MVC, SQL)

Ha Noi

Junior .NET Developer (C#)

Ha Noi

Senior .NET Developer (Card/Way4 system)

Ha Noi

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam