.

Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay VSSOFT (từ Viet Namese Solution of Fast Transition của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài liệu và các loại nội dung khác một cách thống nhất. Mới đây thuật ngữ này liên kết với chương trình quản lý nội dung của website. Quản lý nội dung web (web content management) cũng đồng nghĩa như vậy.

Jobs

04 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

Location

P.2702 - V2, Tòa nhà Victoria, KĐT Văn Phú, Ha Dong, Ha Noi
P.2702 - V2, Tòa nhà Victoria, KĐT Văn Phú

Total views: 143

Let your voice be heard.

Review VSSOFT now