VNPT Technology Headline Photo

Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông

VNPT Technology là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, được thành lập tháng 01/2011 với số vốn điều lệ là 500 tỷ, trong đó VNPT chiếm cổ phần chi phối, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

VNPT Technology có sứ mệnh trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, cung cấp công nghệ, giải pháp, thiết bị trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

124 Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi
124 Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 4881

Ratings

3.7
Recommend working here to a friend

Feature Reviews