Vinorsoft Jsc.

Công ty CP Công Nghệ Vinorsoft được thành lập vào năm 2016, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy là một công ty trẻ, đội ngũ lãnh đạo công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong các dự án lớn trong và ngoài nước. Công ty có môi trường làm việc thân thiện, chú trọng việc phát triển con người, luôn mong muốn nhân viên được học tập và phát triển hết tiềm năng của mình.

Jobs

Vinorsoft Jsc. has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Solution Architect

Ho Chi Minh
  • ACB Healthcare
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

Infrastructure Engineer

Ho Chi Minh
  • Competitive Remuneration
  • Annual Bonus and 13th Salary
  • Onsite Trips to France

02 Android / React Native - Làm sau Tết

Ha Noi

Junior/Senior iOS (Objective C, Swift)

Ha Noi

Dreaming Developer (Java, PHP, MySQL)

Ha Noi

Location

115/30 Lê Quang Định, Phường 14, Binh Thanh, Ho Chi Minh
115/30 Lê Quang Định, Phường 14

Total views: 344

Let your voice be heard.

Review Vinorsoft Jsc. now