True North School

Cau Giay, Ha Noi
Product
51-150
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

True North School Jobs

True North School has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
Ha Noi
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
Hot
Ha Noi
1h
 • Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản
 • Văn phòng mới! Trong công ty có góc cafe
 • Lớp học tiếng Nhật và tiếng Anh miễn phí
Ho Chi Minh
 • Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản
 • Văn phòng mới! Trong công ty có góc cafe
 • Lớp học tiếng Nhật và tiếng Anh miễn phí
Hot
Ho Chi Minh
14h

Overview about True North School

True North School is a premier bilingual school

with a vision to provide the best education to its students, focusing on STEM education and 21st century skills. With the aim of preparing students for a future beyond academics, TNS is dedicated to providing the proper programs and activities to ensure our goals and the students' are met. True North School will be launched in Q3 2021.

Location

Ha Noi
Tầng 1, tòa nhà CT1 Yên Hòa Park View City Số 3 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa
Cau Giay
Ha Noi

Total views: 281

Let your voice be heard.

Review True North School now
Write review