Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Tribal Media House Technology Lab Co. Ltd. now
Filter by

1 Employee Review

Văn hóa công ty đáng để trải nghiệm, nhân viên được trang bị máy Mac

Recommend
June 2018

What I liked

Văn phòng đẹp, nhân viên được trang bị Mac, giờ ăn hoa quả vào 4h chiều hằng ngày, 8h45 tập thể dục buổi sáng, làm việc không sớm cũng không muộn 8h30, được tham gia học tiếng Nhật