5.0 stars

Recommend working here to a friend

Ratings for specific areas

Salary & benefits 5.0
Training & learning 5.0
Management cares about me 5.0
Culture & fun 4.7
Office & workspace 5.0

Let your voice be heard.

Review SOLIS LAB now
Filter by

3 Employee Reviews

Nhân viên luôn được cấp trên quan tâm và tạo mọi điều kiện phát triển bản thân.

Recommend
February 2018

What I liked

- Công ty luôn chú trọng phát triển con người ( sếp rất đầu tư những khóa training giúp nhân viên cải thiện những kỹ năng còn yếu)
- Đồng nghiệp ở công ty luôn giúp đỡ yêu quý nhau.
- Sếp và anh Lead rất tâm lý và thái độ làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.
- Với những người cầu tiến, muốn khẳng định cũng như thử thách bản thân thì công ty thực sự là một nơi đáng để làm việc.
- Cơ sở vật chất nhân viên được cấp Mac cấu hình cao.
Công ty luôn cố gắng để hạn chế nhân viên phải OT. Nếu OT thì lương thưởng rõ ràng.

Nơi học tập và công tác tốt cho lập trình viên

Recommend
June 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Awesome Workplace! Awesome Bosses!

Recommend
July 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.