SOLID

Solid Tech., Jsc là một startup trẻ về công nghệ thông tin được thành lập bởi nhân sự từng là nòng cốt tại các công ty công nghệ hàng đầu như IBM, Viettel, FPT, VNPT. Nhân sự của Solid tự hào là một trong những người tiên phong triển khai thành công các dự án liên quan đến các công nghệ hàng đầu trên thế giới.

Location

18/292 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội , Ha Noi
18/292 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Total views: 188

Let your voice be heard.

Review SOLID now