SOLID

Solid Tech., Jsc là một startup trẻ về công nghệ thông tin được thành lập bởi nhân sự từng là nòng cốt tại các công ty công nghệ hàng đầu như IBM, Viettel, FPT, VNPT. Nhân sự của Solid tự hào là một trong những người tiên phong triển khai thành công các dự án liên quan đến các công nghệ hàng đầu trên thế giới.

Jobs

SOLID has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

03 Junior JavaScript Devs (HTML5/CSS)

Ha Noi

All levels 10 Java Developer (After Tet)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Web Development Team Leader (PHP, HTML5)

Ho Chi Minh

03 iOS Developer (Objective C/ Swift)

Ha Noi

Location

18/292 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội , Ha Noi
18/292 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Total views: 234

Let your voice be heard.

Review SOLID now