Samsung Electronics HCMC CE Complex Headline Photo

Samsung Electronics HCMC CE Complex

Samsung Electronics HCMC CE Complex 

Why You'll Love Working Here


Location

Lô I-11 Đường D2, khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, District 9, Ho Chi Minh
Lô I-11 Đường D2, khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B

Total views: 421

Let your voice be heard.

Review Samsung Electronics HCMC CE Complex now