SAI Digital Reviews

District 10, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
Vietnam
Monday - Friday
Extra days off for OT
3.7
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.6
Training & learning
2.9
Management cares about me
3.1
Culture & fun
3.4
Office & workspace
3.4

Let your voice be heard.

Review SAI Digital now
Write a review

19 Employee Reviews

Công ty tốt, ổn định

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

- Văn phòng đẹp, vị trí tòa nhà Viettel tương đối trung tâm
- Cho phép flexible time phù hợp với người có gia đình
- Đồng nghiệp đa số hòa nhã, thân thiện, luôn hỗ trợ hết mình, không chia bè kết phái
- Tổ chức nhiều event, tặng nhiều quà
- Trong mùa dịch vẫn chuyển lương đủ và đúng ngày, còn có thêm trợ cấp
- Quan tâm tới đời sống, tâm lý của nhân viên, tạo điều kiện tốt khi làm việc (cho work from home khi mùa dịch, làm việc hybrid khi mở cửa...)
- Quy trình review công bằng, tăng lương khá tốt
- Có điều kiện để phát triển tiếng Anh khi làm việc với cấp trên người nước ngoài
- Dự án đa dạng, đa quốc gia

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tốt để phát triển knowledge về domain e-commerce

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nơi tốt để làm việc, dự án đa dạng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good company

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường công ty lành

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Flexible and good working place

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt để học hỏi và phát triển

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc với PM nước ngoài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.