RingMe Reviews

Ha Noi
Product
51-150
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review RingMe now
Write review

2 Employee Reviews

Công ty tuyệt vời .Cần lưu ý tránh xa 2 thằng backend (TA,QL) nghiện này

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

Văn Phòng i a cờ rất đẹp (9,5) . Sếp hiền , hiểu tâm lí nhân viên . công ty uống bia khỏe , không có OT . Lương cao hơn so với mặt bằng tuyển dụng bên ngoài :) . Mỗi cái là công ty ít con gái , làm ae không có động lực làm việc
CÔng ty tuyệt vời (100 điểm ) . Xứng đáng là nơi làm việc lí tưởng

Sếp dễ tính , đồng nghiệp vui vẻ, Mỗi cái có thg Java backen hơi nghiện tý

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Let your voice be heard.

Review RingMe now
Write review