3.8
Recommend working here to a friend
Overall
3.8
Salary & benefits
3.3
Training & learning
3.1
Management cares about me
3.4
Culture & fun
4.1
Office & workspace
4.2

Let your voice be heard.

Review POETA now

13 Employee Reviews

Công ty tốt

Recommend
June 2020

What I liked

- Tập trung vào chất lượng công việc thay vì giờ giấc
- Sau khi rời công ty thì mọi người vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Sau này gặp lại vẫn được support nhiệt tình dù trong lúc ở công ty không có nói chuyện nhiều
- Công ty không ép giờ giấc, cho dev tự estimate công việc
- Công ty có chế độ về OT, nhưng chỉ khi nào được PM approve và chấp nhận

Công ty năng động nhưng khó phát triển

Recommend
January 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

nhân viên rất hòa đồng

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường thân thiện, nhân viên hòa đồng

Doesn't recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Đồng nghiệp tuyệt vời

Recommend
October 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường làm việc ok

Recommend
August 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty khá tốt

Recommend
August 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường năng động và nhiều thử thách

Recommend
June 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

My favourite company

Recommend
January 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Thơi gian linh hoạt

Doesn't recommend
November 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.