Hanatour Japan System Việt Nam Reviews

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Product
1-50
Japan
Monday - Friday
No OT
4.3
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.0
Training & learning
3.0
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.3

Let your voice be heard.

Review Hanatour Japan System Việt Nam now
Write a review

3 Employee Reviews

Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2018

What I liked

Đồng nghiệp thân thiện <3
Xếp tốt và hoà đồng
Chị hr dễ thương
Môi trường công ty nhật nhưng không quá gò bó như những công ty nhật khác.
Văn phòng mới và đẹp.
Được cấp 2 màn hình lớn.

Ít khi phải ot. Viết cho đủ 50 ký tự ........

Sếp tốt, môi trường thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Hanatour Japan System Việt Nam now
Write a review