EL Academy - Học viện Anh ngữ EL

không xuất hiện trong từ điển và là chữ do những nhà sáng lập ra EL đặt ra. Educationalization mang hàm nghĩa một cuộc cải cách về giáo dục, ở đây là tiếng anh, mang những gì tinh túy nhất của thời đại đến với cộng đồng. Còn Localization có hàm nghĩa mang nền giáo dục (tiếng anh) tới mọi ngóc ngách mà trước tiên là đất nước Việt Nam. Nhiều vùng còn nghèo, dân trí còn thấp khó tiếp cận với nền giáo dục cởi mở và tiên tiến.

Để phủ sóng hiệu quả chương trình giáo dục của mình, EL định hướng phát triển sự sáng tạo của mình theo công nghệ. Công nghệ sẽ giúp EL mang tinh túy của mình rộng rãi hơn, đầy đủ hơn và có tính kết nối cao hơn.

Our Key Skills

Location

Huynh Thuc Khang, Dong Da, Ha Noi
Huynh Thuc Khang, Dong Da, Ha Noi

Total views: 728

Feature Reviews