Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Cosatech now
Filter by

1 Employee Reviews

Dự án hấp dẫn

Recommend
May 2017

What I liked

Tòa nhà đẹp, WC đẹp, có nhiều quán ăn xung quanh, nằm ở vị trí thuận tiện đi làm.