Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

ABS cung cấp những sản phẩm dịch vụ tài chính, chứng khoán chuyên nghiệp gồm: Môi giới chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán; và Lưu ký chứng khoán cho khách hàng. ABS là công ty chứng khoán tiên phong hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn trong nước, các tổ chức tài chính quốc tế để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh trụ sở chính tại Hà Nội, ABS đã và đang mở rộng mạng lưới khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Bình, Bắc Ninh, Vinh và Thanh Hoá.

Jobs

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

PHP Dev (Laravel/CodeIgniter/JavaScript)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Project Manager (Agile)

Ha Noi

Ruby on Rails Developer (up to $2500)

Ho Chi Minh

05 System Admin

Ha Noi

02 WEB/MOBILE APP DESIGNER (Up to 1600$)

Ho Chi Minh

Location

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 467

Let your voice be heard.

Review Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình now