Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Công ty Cổ Phần BYS now
Filter by

1 Employee Review

Môi trường tốt để phát triển

Recommend
September 2020

What I liked

Văn phòng rộng, nhân viên được cấp máy tính, nhân viên hòa đồng với nhau
Công ty không bắt buộc OT, các bạn ai muốn OT thì đăng ký, còn không thích cống hiến thì welcome