Overview about Computer Vision Technologies ., jsc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu ứng dụng các mô hình và nền tảng AI sử dụng công nghệ Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) để cung cấp các sản phẩm và giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm nổi bật như Nhận diện khuôn mặt, Nhận dạng ký tự OCR, Định danh khách hàng điện tử eKYC, xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP....

Locations

6th Floor - Cuc Ban Do Building, No. 14 Phao Dai Lang, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Dong Da
Ha Noi
6th Floor - Sumikura Building, No. 18H Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tan Binh
Ho Chi Minh

Total views: 1,559

Let your voice be heard.

Review Computer Vision Technologies ., jsc now
Write a review