CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu ứng dụng các mô hình và nền tảng AI sử dụng công nghệ Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) để cung cấp các sản phẩm và giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm nổi bật như Nhận diện khuôn mặt, Nhận dạng ký tự OCR, Định danh khách hàng điện tử eKYC, xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP....

Jobs

Frontend Dev (ReactJS, React Native)

Ha Noi

Location

T2 (tầng văn phòng), Tháp A, Tòa T6-08, Đường Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1, Bac Tu Liem, Ha Noi
T2 (tầng văn phòng), Tháp A, Tòa T6-08, Đường Tôn Quang Phiệt, Phường Cổ Nhuế 1

Total views: 86

Let your voice be heard.

Review Computer Vision Technologies ., jsc now