Cinnamon AI Labs Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Product
151-300
Japan
Monday - Friday
Extra salary for OT
4.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.2
Training & learning
4.3
Management cares about me
4.3
Culture & fun
4.4
Office & workspace
4.3

Let your voice be heard.

Review Cinnamon AI Labs now
Write a review

32 Employee Reviews

Phúc lợi tốt, team giỏi và vui

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

Team trẻ trung, hòa đồng, giỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Phúc lợi công ty tốt, linh hoạt về giờ giấc, không bị quản lý chi li mà chú trọng vào chất lượng và hiệu quả công việc.
Ít phải làm OT nhưng quy trình OT nhanh gọn, trả đầy đủ theo Luật.

Đồng nghiệp giỏi, môi trường trẻ, linh hoạt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tự do, giờ giấc linh động

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty quan tâm tới nhân viên, được làm các công nghệ mới thực sự rất thú vị

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường start-up linh hoạt, giờ giấc thoải mái, lương cao

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng đẹp, mọi người được tự do nghiên cứu

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty quan tâm đến phát triển nhân viên, môi trường công ty năng động sáng tạo

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Supportive environment

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường và văn hóa công ty tốt, giờ làm việc lịch hoạt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn hóa cởi mở, thân thiện. Lương thưởng phúc lợi tốt. Nhiều cơ hội phát triển.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.