3.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
2.7
Training & learning
2.9
Management cares about me
2.6
Culture & fun
3.1
Office & workspace
3.7

Let your voice be heard.

Review Capgemini Vietnam now
Write a review

68 Employee Reviews

Môi trường làm việc thoải mái, cty là một chi nhánh của cty mẹ tại Pháp.

Recommend
April 2021

What I liked

Nơi làm việc rộng rãi, thời gian linh hoạt, ít khi OT, là cty Outsourcing, cty mẹ ở bên Pháp rất lớn, nếu bạn biết tiếng Pháp thì sẽ join vào dự án tiếng Pháp. Môi trường ổn định, phù hợp cho những anh chị đã có nhiều thâm niên trong nghề muốn một nơi ổn định. Các bạn trẻ nếu apply thì học hỏi kinh nghiệm, học hỏi về quy trình, cách thức làm việc là chính yếu.
OT trả lương đầy đủ, có submit timesheet rõ ràng, có signoff giấy tờ đầy đủ.

Sếp tốt bụng, mọi người ai cũng hài hòa

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Good company

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc nhàn giờ giấc thoải mái

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhiều vấn đề khó ở lại lâu (công việc, tăng lương, đ.kiện phát triển nghề)

Doesn't recommend
November 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thoải mái nhưng ít dự án

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc không áp lực. Giờ giấc linh hoạt.

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt thoải mái

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty như viện dưỡng lão

Doesn't recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phù hợp với sinh viên mới ra trường

Recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.