Overall rating

3.1

70 reviews
5
7%
4
23%
3
47%
2
20%
1
3%

Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
2.7

Rating details

5
3%
4
16%
3
36%
2
37%
1
8%
Training & learning
Training & learning
2.9

Rating details

5
11%
4
13%
3
37%
2
34%
1
5%
Management cares about me
Management cares about me
2.7

Rating details

5
4%
4
19%
3
27%
2
39%
1
11%
Culture & fun
Culture & fun
3.2

Rating details

5
10%
4
23%
3
44%
2
19%
1
4%
Office & workspace
Office & workspace
3.7

Rating details

5
24%
4
31%
3
36%
2
9%
1
0%

Rating details

5
3%
4
16%
3
36%
2
37%
1
8%

Rating details

5
11%
4
13%
3
37%
2
34%
1
5%

Rating details

5
4%
4
19%
3
27%
2
39%
1
11%

Rating details

5
10%
4
23%
3
44%
2
19%
1
4%

Rating details

5
24%
4
31%
3
36%
2
9%
1
0%
Let your voice be heard.

70 employee reviews

November 2023

Công ty tốt, phù hợp với các bạn mới ra trường và các anh chị muốn ổn định

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked:

Đi lên từ intern, học hỏi được nhiều từ các anh chị senior. Các sếp tốt, hiền, quan tâm đến cấp dưới. Văn phòng đẹp.
Sếp không khuyến khích OT, tuy nhiên OT sẽ được x2 vào ngày thường và x3 vào ngày lễ/tết

April 2021

Môi trường làm việc thoải mái, cty là một chi nhánh của cty mẹ tại Pháp.

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
April 2021

Sếp tốt bụng, mọi người ai cũng hài hòa

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2023

Lương tăng chậm, thích hợp dưỡng già

1

 • Salary & benefits

  1

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  1

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

January 2021

Good company

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

December 2020

Công việc nhàn giờ giấc thoải mái

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

November 2020

Nhiều vấn đề khó ở lại lâu (công việc, tăng lương, đ.kiện phát triển nghề)

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

September 2020

Môi trường thoải mái nhưng ít dự án

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

September 2020

Công việc không áp lực. Giờ giấc linh hoạt.

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

May 2020

Môi trường tốt thoải mái

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Page views: 59,628