3.2
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.2
Training & learning
3.0
Management cares about me
3.1
Office & workspace
2.9

Let your voice be heard.

Review BYCN IT Vietnam now
Write a review

9 Employee Reviews

Môi trường tốt, phúc lợi khá tốt, sếp tốt, lương tùy theo công việc và khả năng.

Recommend
November 2020

What I liked

- Môi trường tốt để cho Intern và Fresher học hỏi và dành thời gian tìm tòi và phát triển bản thân.
- Sếp chu đáo, quan tâm nhân viên.
- Đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau và ... bựa kaka
- Ted Talks mỗi 2 tuần 1 lần: về technical skills, experience in some things...
OT trả lương cho nhân viên đúng theo luật lao động.

Môi trường làm việc thoải mái, sếp tốt, chế độ tốt, không có OT

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc tốt cho các bạn nữ

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt... cho tới khi có sếp là người Việt

Doesn't recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp thân thiện - nhiều phúc lợi

Recommend
September 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hành xử quá tệ

Doesn't recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt, đồng nghiệp thân thiện & hòa đồng

Recommend
August 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ đãi ngộ tốt, sếp vui vẻ

Recommend
December 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công nghệ lạc hậu, không trả sổ bảo hiểm sau khi nhân viên nghỉ việc

Doesn't recommend
June 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.