BRICKMATE GROUP VIETNAM Reviews

Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
South Korea
Monday - Friday
No OT
Write review
4.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.5
Training & learning
4.2
Management cares about me
4.6
Culture & fun
4.5
Office & workspace
4.2

Let your voice be heard.

Review BRICKMATE GROUP VIETNAM now
Write review

11 Employee Reviews

Công ty cần đổi tên đi > Công Ty Vui Vẻ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

Bắt đầu làm việc lúc 9h(Do hay dậy muộn).
Tham gia nhiều dự án ở nhiều lĩnh vức khác nhau, phát triển các ứng dụng đa dạng (Giáo dục đào tạo, kinh doanh, ngân hàng, chứng khoán, chụp ảnh, IOT, ...)
bộ phận Office quan tâm hỗ trợ tốt cho nhân viên, tiếp thu ý kiến và có cải thiện các quyền lợi cho nhân viên
Được cấp iMac M1 hoặc Macbook Pro M1 Khi vào công ty.
Có cà phê nước ngọt đồ ăn trong tủ lạnh.
CÔNG TY CÓ NHIỀU GÁI XINH CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU.
OT có hỗ trợ(hiện kim + hiện vật), thỉnh thoảng còn đi ăn uống.

công ty thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương cao, sếp tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good environment to develop (5 star)

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt bụng, dễ thương với nhân viên!

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt để thể hiện và phát triển năng lực

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.