BLUE DRAGON COMMUNICATIONS Jobs

Overview about BLUE DRAGON COMMUNICATIONS

BLUE DRAGON COMMUNICATIONS

Blue Dragon là công ty start up (product), quy mô công ty hiện từ 5-10 người, tầm nhìn chiến lược tới năm 2023 sẽ tăng quy mô lên 20-50 người. Công ty đang tìm kiếm các thành viên mới, cùng xây dựng công ty phát triển ngay từ những ngày đầu thành lập.

Location

Số 14, Đường b4, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông
District 2
Ho Chi Minh

Total views: 31

Let your voice be heard.

Review BLUE DRAGON COMMUNICATIONS now
Write a review