Bảo hiểm BIDV (BIC) Reviews

Cau Giay, Ha Noi
Product
301-500
Vietnam
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Bảo hiểm BIDV (BIC) now
Write review

1 Employee Review

Ổn cho ai thích ổn định

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
February 2023

What I liked

Văn phòng đẹp, nhân viên nhiệt tình, thích làm việc ở đây
OT phân chia công việc rõ ràng. Tuy nhiên vẫn cần phải cải thiện

Let your voice be heard.

Review Bảo hiểm BIDV (BIC) now
Write review