222 việc làm PHP tại Việt Nam cho bạn

Software Dev (PHP, Python, JavaScript)

Ha Noi

05 PHP Developers

Ho Chi Minh

2 PHP Developers (Magento or Wordpress)

Ho Chi Minh

06 Front-end Developers (AngularJS, PHP)

Ha Noi

02 PHP Developers (15M-20M)

Ha Noi

5 PHP Team Leader 1800$

Ho Chi Minh
 • Performance review 2 times
 • Opportunity for onsite
 • Health Insurance full package

Web Developers (MySQL, Java/PHP)

Ho Chi Minh
 • Đánh giá lương 2 lần/năm
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật

02 PHP Team Leader

Ha Noi

PHP Developer (Laravel)

Ho Chi Minh

PHP Engineer (~$1,300)

Ho Chi Minh
 • Attractive income, competitive
 • Review salary 2 times/year
 • Professional work environment
Nhận các việc làm PHP qua email

PHP Developers

Ho Chi Minh
 • Lương thưởng phúc lợi tốt
 • Môi trường làm việc năng động
 • Cơ hội để phát triển kỹ năng

Web Dev (PHP, Java, Ruby) up to 1000$

Ha Noi

Back-End Developer (Ruby/PHP/JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Health insurance, bonus
 • Training, travel opportunities
 • Close-knit and supportive team

Back-end Developer (PHP, C#)

Ha Noi

Software Developer- MySQL/PHP/JavaScript

Ho Chi Minh

10 PHP Developer - Gấp (Up to 1500$)

Ha Noi

10 PHP Tech Lead/ Senior PHP Developers

Ho Chi Minh

05 PHP Developers (Up to $1300)

Ha Noi

03 PHP Developers

Ho Chi Minh

02 PHP Leaders - Above $1500

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh