22 việc làm it support tại Việt Nam cho bạn

Tester (Business Analyst/IT Support)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • 13th month salary
  • Year-end performance bonus
  • Health-care package

Technical Support (IT Support)

Ho Chi Minh

URGENT - IT Support (Ho Chi Minh)

Ho Chi Minh

Customer IT Support (English, SQL)

Ho Chi Minh

IT Support (English/System Admin/Linux)

Ho Chi Minh

Senior IT Helpdesk Consultant (SQL)

Ho Chi Minh

IT Operator (App developer, IT Trainer)

Ho Chi Minh

Chuyên Viên An Toàn Thông Tin (Database)

Ha Noi

IT Comtor (BrSE / Japanese N2)

Ho Chi Minh

02 Service Desk Analysts

Ha Noi

IT Supervisor

Ho Chi Minh

CVCC Phát triển dữ liệu ~ 1000$

Ha Noi

CVCC Quản trị Mạng & An ninh thông tin

Ha Noi

CVCC Phân tích nghiệp vụ ~ 1000 USD

Ha Noi

CVCC Phát triển ứng dụng ~ 1000$

Ha Noi

IT System Administrator

Ho Chi Minh

QA/QC/Tester

Ho Chi Minh

Project Support Officer

Ho Chi Minh

IT System Admin & Networking (English)

Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Training
  • English working environment

System Support Level 2 (Linux)

Ho Chi Minh
  • Premium health care check
  • Private health care
  • Extra benefits up to 350 USD

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so