Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Singapore
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Big platform serves millions of users
  • International + Fun + Collaborative environment
  • Use high, modern and proven technologies
+2

Địa điểm

Hà Nội

Level 10, ICON4 Tower - near Dai hoc Giao thong van tai, Cau Giay, Ha Noi
Số lượt xem trang: 12,322