Thăng Long INC

Thăng Long là Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Viễn thông. Chúng tôi đã và đang là đối tác, bạn hàng của nhiều cơ quan, tổ chức, công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long không có tin tuyển dụng mới nào. ITviec gợi ý cho bạn tin tuyển dụng từ các công ty khác.

Senior Automation Tester (Mobile, Web)

Ho Chi Minh

Solution Expert (Business Analyst)

Ho Chi Minh

IT Helpdesk Staff - Da Nang New Office

Da Nang
  • Competitive salary
  • 29 days of paid leave
  • Training opportunities

Senior Backend Engineer (PYTHON/~$2500)

Ho Chi Minh

Senior Database Developer (PostgreSQL)

Ho Chi Minh

Địa Điểm

Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Ha Noi
Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

Tổng lượt truy cập: 664

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long ngay