Thăng Long INC

Thăng Long là Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Viễn thông. Chúng tôi đã và đang là đối tác, bạn hàng của nhiều cơ quan, tổ chức, công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long Tuyển Dụng

React Native Developer

Ha Noi

.NET Developer (Angular, SQL)

Ha Noi

Địa Điểm

Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Ha Noi
Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

Tổng lượt truy cập: 103

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long ngay