1,525 IT jobs in Vietnam for you

Lập Trình Viên (.NET/ Java/ C#) Hội sở

Ho Chi Minh
 • Mức lương, thưởng cạnh tranh
 • Du lịch hàng năm
 • Cơ hội thăng tiến

Applied Scientist for VinBrain (Python)

Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

Project Manager

Ho Chi Minh

C/viên Vận hành ứng dụng (Oracle, SQL)

Ha Noi

Front-end Dev (ReactJS/JavaScript/CSS)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

Chuyên viên phần mềm (Java, .NET)

Ha Noi

15 Java/ .NET/ PHP Dev – Up to $2,000

Ha Noi

10 Mobile Apps Dev (Android, iOS)Up$2000

Ha Noi

Frontend Web Animation -JavaScript/HTML5

Ho Chi Minh

DevOps Engineer (Networking, Cloud)

Ho Chi Minh

CVCC hthống tài chính (Business Analyst)

Ha Noi

Big Data Engineer (Onsite Worldwide)

Ho Chi Minh

Blockchain Engineer (NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản
 • Nhận được huấn luyện kỹ thuật
 • Có hồ bơi và phòng tập gym

PHP web Developer (Laravel, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản
 • Nhận được huấn luyện kỹ thuật
 • Có hồ bơi và phòng tập gym

Frontend Dev (JavaScript,React)

Ho Chi Minh

Front-end Dev (AngularJS/VueJS) ~1,500$

Ha Noi

Senior System Engineer (Linux, Network)

Ho Chi Minh
 • English class with foreigner
 • Opportunity to level up skills
 • Business trip to Korea

10 .NET Dev (ASP.NET, SQL) -Up to 1500$

Ha Noi

Sr. PHP Dev (JavaScript/HTML5)1000-2000$

Ha Noi
 • Competitive salary
 • Young & friendly environment
 • Annual teambuilding activities

Sr React-Native/IOS Dev ($1000-$1500)

Ha Noi
 • Competitive salary
 • Young & friendly environment
 • Annual teambuilding activities

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.