16 ux ui designer jobs in Vietnam for you

UI-UX Designer (HTML/CSS) $500 - $1200

Ha Noi

UI-UX Designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ho Chi Minh

Senior UX/UI Designer

Ho Chi Minh

UI- UX Mobile/ Web Apps Designer

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (Web, Mobile)

Ha Noi

UI-UX Designer

Ha Noi
Get new UX UI Designer jobs by email

03 UI-UX Designer (MobileApps)

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

Senior Product UI/UX Designer

Ho Chi Minh

Game Designer (UI/UX)

Ho Chi Minh

UI/UX - Web Designer

Ho Chi Minh

UI/UX Designer - Salary Upto $1,500

Ho Chi Minh

Web Developer/Designer (UI/UX)

Ho Chi Minh

Senior UX/UI Designer ~ $900

Ho Chi Minh

Graphic/UI Designer

Ho Chi Minh

People also searched

Designer UI-UX

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.