249 tester jobs in Vietnam

Senior Tester (QA/QC, AWS)

Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu đô
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…

20 Automation Tester (Java/Python/QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 13th month salary and bonus
 • 18 leaves per year
 • Medical benefits for family

Sr Automation Test Engineer (QC/Tester)

Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds

Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • 15 days leave/year
 • Monthly profit sharing program

Quality Assurance (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Thu nhập 1000$ ~ 1600$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ