154 tester jobs in Vietnam for you

QA/QC Manager (Tester)

Ho Chi Minh

05 Mobile Game Tester

Ha Noi
  • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
  • Nghỉ thứ 7, CN
  • Du lịch nước ngoài 1 lần/năm

Implement Engineer/Tester (Oracle, Unix)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Software Tester/ QA QC (up to $1,000)

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Software Tester (Database)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

02 Senior Tester/QA (Up to $900)

Ha Noi

Senior Tester/QA

Ha Noi

Tester

Ha Noi
Get new Tester jobs by email

Manual Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Manual Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Staff/Senior Tester Engineer

Ho Chi Minh

[Urgent] Senior/Junior Tester

Ha Noi

20 Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Thưởng lương mềm theo dự án.
  • Làm việc cùng KH Hàn Quốc
  • Có cơ hội đi Onsite tại Hàn

06 Tester

Ha Noi

Tester Leader

Ha Noi

Tester

Ha Noi

Tester

Ha Noi

Tester

Ha Noi

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.