39 senior tester jobs in Ha Noi for you

Senior QA Engineer (Tester, Agile)

Ha Noi - Dong Da
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

Senior Tester x3 (QA QC)

Ho Chi Minh - Tan Binh
Ha Noi - Dong Da

Junior/Senior Tester ( .NET, C#, QA )

Ha Noi - Tay Ho
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

10 Tester (QA QC, SQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc năng động
 • Cơ hội thử thách và phát triển

Manual Tester (QA QC, English)

Ha Noi - Thanh Xuan
 • Attractive salary and benefits
 • Innovative working environment
 • Cutting-edge expertise in MDM

Sr Automation Tester (Joining Bonus)

Ho Chi Minh - Tan Binh
Ha Noi - Cau Giay

Tester (QA QC)

Ha Noi - Ba Dinh

Software Quality Assurance (QA, Tester)

Ha Noi - Ba Dinh

02 Junior Tester (QA QC)

Ha Noi - Hoan Kiem
 • Attractive income, benefits
 • International Environtment
 • Learning & Development
Tester QA QC
3 days ago

[Urgent] - Tester (MySQL, SQL)

Ha Noi - Cau Giay

04 Manual Tester (QA QC, SQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem

QA / Tester (UP TO $1,200)

Ha Noi - Cau Giay
Tester QA QC
4 days ago

QA Engineer (Tester, QA QC)

Ha Noi - Cau Giay
Ho Chi Minh - Binh Thanh
QA QC Tester
5 days ago

Automation Tester (Python)- Up to $1200

Ha Noi - Cau Giay

Software Tester

Ha Noi - Cau Giay

Kỹ sư Kiểm thử Phần mềm (Tester)

Ha Noi - Cau Giay

Senior Automation QC Engineers

Ha Noi - Hai Ba Trung
Ho Chi Minh - District 1
 • Attractive Salary
 • 15-20 days off
 • Review performance 2 times/y

Senior QC Engineer (Offer Joining Bonus)

Ho Chi Minh - Tan Binh
Ha Noi - Cau Giay

Tester QA QC (US, UK) - Up to $1000

Ha Noi - Cau Giay

HN - Tester (Up to $1500)

Ha Noi - Dong Da

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.