18 senior tester jobs in Vietnam for you

Senior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Thoughts & ideas is appreciate
 • Cozy, dynamic work environment
 • Attractive salary and benefits

Senior Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

02 Senior QC (Tester)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Senior Java Automation Tester (Cloud)

Ho Chi Minh
 • Good salary, laptop
 • Data analytics, large scale
 • over 1M users, upto 30TB daily

Senior Manual/ Automation Tester ~ $1300

Ha Noi

IT Senior/ Leader Tester (4 Years ~ )

Ho Chi Minh
 • Bonus, Review lương 2 lần/năm
 • Đi Nhật training miễn phí
 • Bảo hiểm, du lịch hấp dẫn

Senior Tester

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp

Senior Manual Tester QA / QC

Ho Chi Minh

Senior QA QC (Tester)

Ho Chi Minh
Get new Senior Tester jobs by email

Senior Software Tester (QA)

Ho Chi Minh

Senior QA (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Tester ( Middle - Senior Level)

Ha Noi

Senior Tester/Test Lead

Ha Noi

Senior Quality Control Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

04 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

02 Senior Tester/QA (Up to $900)

Ha Noi

Senior QA Tester (Manual/Automation)

Ho Chi Minh

Junior/Senior Tester

Ha Noi

People also searched

Tester

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent