29 senior qa qc jobs in Ha Noi for you

Senior Software Tester (QA QC)

Ha Noi

02 Senior Tester (QC QA, Agile) Upto1200

Ha Noi
  • Quyền nhận cổ phiếu công ty
  • Cơ hội công tác nước ngoài
  • Startup tầm cỡ quốc tế

Senior Automation Tester(QA QC, English)

Ha Noi
Ho Chi Minh

QA Engineer (QA QC, Agile)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

20 Tester (QA/QC)- Up to 1000$

Ha Noi

02 Tester (QA QC)

Ha Noi

Urgent - Tester (MySQL, QA/QC, English)

Ha Noi

Senior Business Analyst (Up to $1500)

Ha Noi

Senior Tester Manual, Performace ~1500$

Ha Noi

Automation Tester (QA QC/ Python)

Ha Noi
  • 13 month salary + Health care
  • Advancement opportunities
  • Fun and collaborative envirome

Tester QA QC (US, UK) - Up to $900

Ha Noi

5 Automation Tester (SQL, QA/QC) forBank

Ha Noi
  • Mức lương hấp dẫn
  • Làm việc với các ngân hàng lớn
  • Công việc ổn định và lâu dài

10 Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Tester (QA QC, SQL) Up to 20M

Ha Noi

Mobile/ Web QA Engineer (Tester, QA, QC)

Ha Noi

Tester (QA/QC) - Up to $1000

Ha Noi

QA Lead/QA Software (Agile)

Ha Noi

Quality Assurance Engineer (Tester)

Ha Noi

Chuyên viên QA (Quality Assurance)

Ha Noi

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd